понеділок, 26 березня 2018 р.

Творчий Звіт


Я, Ляхович  Ганна  Юріївна  на даний момент - викладач професійно-теоретичної підготовки з професії покоївка, адміністратор, агент з організації туризму. За першою освітою – викладач біології та екології. Працюю в училищі  з 2005 року викладачем біології. Стаж моєї педагогічної роботи 12 років, атестуюсь на присвоєння присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії ".
При викладанні нового матеріалу поруч із традиційними методами (лекція, пояснення, розповідь) використовую такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, створення ситуацій емоційного переживання, створення ситуації вибору, випереджувальні завдання.
Для активізації пізнавальної діяльності активно використовую інтерактивні методи: роботу в малих групах,  навчальні ігри, моделювання різних ситуацій, творчі завдання, показ презентацій та відеоматеріалів. Часто практикую на уроці створення проблемних ситуацій у  вирішенні яких беруть участь усі учні групи. Вони активно пропонують варіанти розв'язання проблеми, обґрунтовують їх, розвивають найбільш вдалі, відкидають неправильні. На таких уроках підвищується активність учнів, а в результаті покращується якість запам’ятовування навчального матеріалу.
Серед  всієї  сукупності    навчального  матеріалу  я чітко  виділяю  матеріал  практичної  спрямованості,  який містить  відомості, що будуть  застосовані  пізніше  на виробничому навчанні і практиці.
Для контролю знань учнів використовую насамперед постійне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, а також усне опитування (індивідуальне і фронтальне), тестовий контроль і розв’язування кросвордів.
Протягом двох років я розробила завдання для директорських контрольних робіт і олімпіад на всі складові готельно-туристичного напрямку.
Також поступово розробляю методичне забезпечення викладання предметів теоретичного циклу.
З метою підвищення педагогічної майстерності та запозичення досвіду відвідувала уроки свої колег (Поспелова Л.І., Демко Г.Ю., Данилишина О.В., Чаловка О.М.).

Беру активну участь у засіданнях педагогічної ради та засіданнях методичних комісій. 08.12.2016 р. підготувала доповідь на тему "Ефективність проведення професійно-практичної підготовки з професій готельно-туристичного комплексу" для участі у засіданні обласної методичної секції педагогічних працівників з професії покоївка, адміністратор. Брала участь у обласному  огляді-конкурсі на кращий навчальний проект за освітньою програмою «Intel®. Навчання для майбутнього». За результатами конкурсу перемогла в номінації “Позанавчальна робота” з проектом «Цілющі сили природи». 
Протягом атестаційного періоду була класним керівником та куратором групи.
Являюсь завідувачем кабінету «Організація обслуговування в туркомплексах і готелях».

Немає коментарів:

Дописати коментар